ETABLERING

Medarbetarna på GRS har lång erfarenhet av etablering av kedjeföretag. Vi jobbar dagligen aktivt med att scouta lägen åt våra kunder där en del söker en tomt för nyetablering i en svensk medelstor stad, medan andra främst letar efter en lämplig befintlig lokal i city. Vi har även utvecklat ett market mapping verktyg som vi använder för att säkerställa de parametrar som är viktiga för varje specifik kund. Med detta verktyg kan vi snabbt göra en grov lägesbedömning med information såsom befolkning inom en specifik radie, trafik, tillgänglighet, konkurrens utan att behöva vara på plats i första läget. Detta gör även beslutsprocessen enklare och mer ”vetenskaplig”.

GRS har sedan 2014 bidragit till att signera och öppna 33 lägen på 30 orter

GRS har hittat 15 nya franchisetagare till våra uppdragsgivare

Totalt har GRS varit med och skapat 228 nya jobb